Cần phát huy tính chủ động tham mưu của Ban Dân vận

Cập nhật, 16:24, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã lưu ý như trên tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy vào ngày 14/7/2017.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được phát động sôi nổi.
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được phát động sôi nổi.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để rút ra những kinh nghiệm hay và tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện; quan tâm lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khắc phục tăng trưởng âm; trong xây dựng nông thôn mới cần hỗ trợ các xã nâng chất các tiêu chí.

Đầu năm đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Ban dân vận các cấp thể hiện rõ vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy kiểm tra, triển khai sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú ý kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào.

Song, phong trào “Dân vận khéo” tuy có nhiều mô hình đăng ký nhưng chất lượng từng mô hình chưa cao, việc nhân rộng còn chậm; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hình thức; việc kiểm tra, uốn nắn, chỉ đạo thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận sẽ tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tổ chức khảo sát công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 trên tất cả các loại hình.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI