Triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy

Cập nhật, 08:58, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Ngày 16/5/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng nhằm triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy cho hơn 200 đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của thành phố. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày rưỡi, các đại biểu được quán triệt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế;

Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Kết luận số 10 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương;

chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy Vĩnh Long, mà trước hết là quán triệt sâu sắc trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố và phường- xã để làm nòng cốt trong việc triển khai quán triệt ở đơn vị, địa phương, từ đó thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, toàn dân.

Nguyễn Sơn