Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt nghị quyết

Cập nhật, 19:47, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

 

Đó là lưu ý định hướng thời gian tới của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Bé Tư tại hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị- lịch sử Đảng lần thứ I năm 2017 tổ chức ngày 17/5/2017.

Theo đó, cần nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; chủ động xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh việc giám sát, nắm thực tiễn; nâng cao chất lượng báo cáo sơ kết, tổng kết.

Bên cạnh, thường xuyên theo dõi nắm tình hình tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh tiến độ thực hiện công trình biên soạn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2” và tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện đúng kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị- lịch sử Đảng được thực hiện tốt. Công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết có bước chuyển biến tích cực và chất lượng được nâng lên, các cuộc triển khai trong cán bộ, đảng viên đều đạt tỷ lệ trên 97%.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc quy chế, bảo đảm thời gian và nội dung, chất lượng giảng dạy được nâng lên. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương được quan tâm, nhất là đối với công trình biên soạn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2”...

Tin, ảnh: CẨM HUỆ