Thông báo kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Cập nhật, 17:37, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Ngày 18/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đã triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;

“Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; công tác thi hành kỷ luật cán bộ…

Hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 5 giúp lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện nghiên cứu nhằm triển khai tốt các chỉ đạo, nghị quyết của hội nghị Trung ương lần thứ 5 tại địa phương, đơn vị để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin, ảnh: BÙI THANH