Tập trung tuyên truyền những điểm mới về dự thảo sách giáo khoa và kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ

Cập nhật, 20:06, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lâm Phương Thanh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh- thành phía Nam, các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2017, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào hôm qua (17/5/2017) tại TP  Hồ Chí Minh.

Hội nghị được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thông tin về những điểm mới căn bản của dự thảo sách giáo khoa cũng như của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2016- 2017; Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng báo cáo chuyên đề công tác tôn giáo và hoạt động của các tổ chức, phần tử lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thời gian gần đây, những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền những điểm mới căn bản của dự thảo sách giáo khoa và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2016- 2017, nhằm tạo sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phân biệt rõ tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động với các đạo lạ phát sinh, các tà đạo hoạt động trái phép có động cơ xấu, qua đó, làm rõ hành vi sai trái của các đối tượng cầm đầu; vận động nhân dân ổn định đời sống, không theo những đối tượng xấu.

Định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc giải quyết, khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử, thế lực cơ hội, phản động kích động người dân, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Tiếp tục thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế- xã hội và chỉ đạo điều hành của Chính phủ; chú trọng tuyên truyền những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong Đảng và nhân dân, khuyến khích tinh thần doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Thông tin đầy đủ về các sự kiện quốc tế và hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước; về công tác xây dựng Đảng, …

QUANG CHIẾN