Hội thảo tăng cường vai trò cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật, 15:18, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Ngày 17/5/2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu; thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập;

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; lãnh đạo các đoàn thể tăng cường các hoạt động giám sát của đoàn viên, hội viên; cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan…

Hội thảo nhằm tạo bước chuyển về nhận thức và hành động, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Qua đó, tạo sự tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

BÙI THANH