Ngày 22/5, khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Cập nhật, 15:54, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 21,5 ngày, khai mạc vào ngày 22/5 và bế mạc vào ngày 20/6/2017.

Theo đó, về công tác lập pháp, dự kiến nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội xem xét, thông qua 13 dự án luật: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi);

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào;

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ngoài ra, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 dự án luật: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi).

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước; Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016; Ủy ban Trung ương MTTQVN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, kỳ họp thứ 3 sẽ rút 4 dự án luật ra khỏi chương trình: Luật về Hội; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động; Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện để tiếp tục hoàn thiện.

BÙI THANH