Triển khai kế hoạch đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023

Cập nhật, 15:16, Thứ Năm, 16/03/2017 (GMT+7)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và các nội dung tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Vĩnh Long, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, quán triệt kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội và các nội dung cơ bản liên quan về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023 như: hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự; xây dựng đề cương báo cáo, các văn bản chủ yếu cần chuẩn bị để trình đại hội; các quy định về chế độ chi tổ chức đại hội; kế hoạch tuyên truyền  và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Công đoàn các cấp.

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung 4 đợt: Đại hội Công đoàn các cấp, trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; công tác thi đua sẽ tập trung thực hiện theo 2 đợt: từ đầu quý II/2017 đến cuối quý I/2018 chào mừng đại hội Công đoàn cấp cơ sở và trên cơ sở, từ đầu quý II/2018 đến hết năm 2018 chào mừng thành công đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo kế hoạch, đại hội Công đoàn cấp cơ sở bắt đầu từ ngày 1/7/2017 và hoàn thành trước 31/12/2017; đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn ngành) sau khi cấp cơ sở kết thúc và hoàn thành trước 31/3/2018; đại hội Công đoàn tỉnh hoàn thành trước 30/6/2018.

Để rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chọn Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long làm đơn vị tổ chức đại hội điểm Khối Công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh vào tháng 6/2017 và Công đoàn Viên chức tỉnh làm điểm chỉ đạo cho Khối Công đoàn cấp trên cơ sở vào tháng 11/2017.

HẠNH UYÊN