Đóng góp ý kiến dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Cập nhật, 18:31, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

Ngày 20/3/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

Các đại biểu thống nhất cao với nội dung của các dự án luật và đóng góp một số vấn đề để luật phù hợp với thực tiễn.

Đối với Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi), các đại biểu có ý kiến: phải nêu rõ việc sử dụng tài sản công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước được áp dụng trong tình trạng nào để tránh xảy ra tiêu cực;

nên bổ sung thêm 2 đối tượng là tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc điều chuyển tài sản; phải quy định thời hạn bao lâu thì thanh lý tài sản cũ khi đã được cấp tài sản mới;

việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung nên giao cho Chính phủ quyết định một cách đồng bộ theo cụ thể vùng, miền, điều kiện thời tiết, địa hình; tài sản của lực lượng vũ trang phải bao gồm đất đai; nên quy định cụ thể hơn về trách nhiệm người quản lý tài sản công.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, các ý kiến cho rằng chỉ nên đưa vào xử lý hình sự đối với độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; nên mở rộng hình phạt tiền để phù hợp với xu thế thế giới; cần siết chặt quản lý và xử lý nghiêm tội phạm ma túy; không nên để thỏa thuận mà phải đưa vào xử lý nghiêm những vụ gây tai nạn giao thông...

Tin, ảnh: HẢI YẾN