Bình Tân

348 người ứng cử

Cập nhật, 04:53, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Ông Lưu Quang Sang- Chủ tịch UBMTTQ huyện Bình Tân cho biết, sau 3 lần hiệp thương, hiện nay, 81 ấp thuộc 11 xã trên địa bàn huyện đã niêm yết xong danh sách 348 người ứng cử các chức danh: trưởng, phó trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2017- 2019).

Theo đó, mỗi ấp có 2 người ra ứng cử trưởng ấp (trong đó, 100% đại biểu là đảng viên, 72 người tái cử); 81 người ứng cử phó trưởng ấp (có 14 đảng viên).

Về bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân cấp xã, có 105 người tham gia (trong đó có 70 đảng viên), cơ cấu mỗi xã từ 7- 11 thành viên là cán bộ đang công tác tại các ban ngành xã, ấp- dự kiến do Phó Chủ tịch MTTQ xã làm trưởng ban. Riêng xã Thành Lợi (là xã loại 1) sẽ có 1 cán bộ chuyên trách làm trưởng ban.

Để cuộc bầu cử ngày 19/3 tới đây thành công tốt đẹp, từ nay đến sát ngày bầu cử, các xã tích cực tuyên truyền bằng xe loa lưu động và tại trạm truyền thanh cơ sở về danh sách hơn 24.020 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tham gia bầu cử; ngày, giờ, địa điểm (tổ) diễn ra bầu cử; hướng dẫn cử tri thể thức bầu cử,... 

CÔNG PHÚC (Bình Tân)