Cụ thể hóa các tiêu chí thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và công tác dân vận khéo

Cập nhật, 05:39, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, vận động công nhân viên chức- lao động và các cấp công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác dân vận khéo.

Phong trào thi đua đã thúc đẩy người lao động cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao.
Phong trào thi đua đã thúc đẩy người lao động cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả cao.

Các phong trào thi đua trọng tâm là: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; xây dựng công đoàn vững mạnh...

Bằng “Lao động sáng tạo” sẽ được xét cho những cá nhân có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tiêu chí để đánh giá các công trình sản phẩm đạt là: rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng; tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu trong quá trình thi công và giá trị làm lợi của công trình.

Phong trào thi đua được phát động, sơ kết theo 3 đợt (đợt 1: từ 1/1- 30/4), đợt 2 (từ 1/5- 30/9), đợt 3 (từ 1/10- 31/12).

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN