Đất mua bằng giấy tay, khi thu hồi có được bồi thường?

Cập nhật, 06:15, Thứ Tư, 09/09/2020 (GMT+7)

Cho tôi hỏi, phần đất đã mua giấy tay khi thu hồi đất tôi có được bồi thường không?

Đặng Văn Vinh (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì, bồi thường về đất là Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 để hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong nước được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định của luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của luật này.

Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013 quy định, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định của luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định.

Căn cứ quy định trên, nếu phần đất bạn mua giấy tay được thu hồi nếu người chủ đất được cấp giấy chứng nhận thì là đối tượng được bồi thường.

PHÒNG BẠN ĐỌC