Thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

Cập nhật, 05:27, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

Xin hỏi, để tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì thủ tục ra sao?

Huỳnh Ngọc Duyên (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện như sau: Người yêu cầu nộp đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự.

Đơn yêu cầu phải kèm theo kết luận của cơ quan chuyên môn và các chứng cứ khác chứng minh người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau:

Ngày, tháng, năm làm đơn; tên tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu; những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự đó;

tên, địa chỉ những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có); các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình; người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn;

trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Sau khi thụ lý, tòa án tiến hành xét đơn yêu cầu. Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên một người mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

PHÒNG BẠN ĐỌC