Quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành

Cập nhật, 16:28, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Trường hợp sĩ quan Công an nhân dân có yêu cầu phải chuyển ngành thì sẽ được hưởng chế độ như thế nào?

Nguyễn Minh Quân

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Công an nhân dân năm 2018 thì sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây:

Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức; bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng; các quyền lợi quy định tại điểm c khoản 1 điều này; trường hợp điều động trở lại phục vụ trong Công an nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác; khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong Công an nhân dân và mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC