UBND xã Hòa Lộc đã thu hồi Quyết định số 55/QĐ-UBND

Cập nhật, 05:32, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Ông Nguyễn Minh Kha (cư ngụ Ấp 7, xã Hòa Lộc- Tam Bình) khiếu nại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc (Tam Bình) về việc kỷ luật tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt. Cụ thể là ngày 2/5/2019, Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc ký Quyết định số 55/QĐ-UBND về kỷ luật tước danh hiệu dân quân nòng cốt đối với tôi là không thuộc thẩm quyền và không đúng theo quy định tại Thông tư số 89/2010/TT-BQP ngày 2/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ làm mất uy tín, danh dự và nhân phẩm của tôi. Vì ngày 24/4/2019, UBND huyện Tam Bình đã ra Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc kỷ luật Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hòa Lộc. Theo đó, quyết định kỷ luật ông Nguyễn Minh Kha- Chỉ huy phó Ban CHQS xã Hòa Lộc với hình thức cách chức.

Với những sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, tôi kính mong các cơ quan chức năng xem xét xác minh làm rõ vụ việc sai phạm trên.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Tam Bình và được trả lời như sau:

Sau khi UBND xã Hòa Lộc ra Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 về kỷ luật tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt thì nhận được khiếu nại của ông. Khi nhận khiếu nại, UBND xã đã xem xét và nhận thấy rằng Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND xã Hòa Lộc là sai quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Lý do là bộ phận tham mưu của Ban CHQS xã Hòa Lộc chưa sâu sát, chưa nghiên cứu kỹ Luật Dân quân tự vệ nên dẫn đến ký Quyết định số 55/QĐ-UBND không đúng.

Vì vậy ngày 24/5/2019, UBND xã Hòa Lộc có Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND xã Hòa Lộc về việc kỷ luật tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt đối với đồng chí Nguyễn Minh Kha, Quyết định số 55/QĐ-UBND không còn hiệu lực pháp luật từ ngày 24/5/2019.

Lý do, đồng chí Nguyễn Minh Kha, đã nhận quyết định kỷ luật cách chức của UBND huyện Tam Bình theo quy trình xử lý cán bộ nhưng sau đó Ban CHQS xã Hòa Lộc tham mưu cho UBND xã ra quyết định kỷ luật là sai quy định của Thông tư số 89/2010/TT-BQP ngày 2/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ.

PHÒNG BẠN ĐỌC