Thủ tục bán nhà đứng tên hộ gia đình?

Cập nhật, 05:31, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

Tôi có căn nhà muốn bán nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi là hộ. Trường hợp này thực hiện thủ tục như thế nào?

Trần Thanh Vân (Long Hồ)

Trả lời: Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 về xác định hộ gia đình sử dụng đất. Cụ thể:

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Điều 212 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định sở hữu chung của các thành viên gia đình

Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình và người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của bộ luật này.

Căn cứ quy định trên, do quyền sử dụng đứng tên hộ gia đình nên những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu và chung sống với nhau tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đều có chung quyền sở hữu, định đoạt.

Do đó, khi thực hiện giao dịch mua bán thì có 2 cách thực hiện; một là cần có sự đồng ý của tất cả thành viên trong gia đình thông qua văn bản ủy quyền cho cá nhân một người giao dịch hoặc các thành viên đồng ý chuyển nhượng cho một thành viên gia đình đứng tên sở hữu.

PHÒNG BẠN ĐỌC