Thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền cho thuê, chuyển nhượng

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Cha mẹ tôi đang đứng tên chung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), vì gia đình khó khăn nên muốn bán mảnh đất này, nhưng trong giấy chứng nhận QSDĐ có ghi nợ tiền sử dụng đất. Vậy bây giờ có bán đất được không hay phải nộp tiền sử dụng đất rồi mới được bán.

Dương Thị Hồng Nhung (Tam Bình)

Trả lời: Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ khi có giấy chứng nhận. 

Đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Như vậy, theo quy định trên, thì gia đình bạn phải thực hiện xong việc nộp tiền sử dụng đất thì mới được bán mãnh đất.

PHÒNG BẠN ĐỌC