Mức hỗ trợ giá thuê mặt bằng thế nào?

Cập nhật, 06:08, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Được biết, hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ về giá thuê mặt bằng. Vậy mức hỗ trợ cụ thể đối với trường hợp này được quy định như thế nào?

Nguyễn Minh Trung (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Long quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quy định mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ tối đa 50% giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp thuê lại đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (không bao gồm phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan) nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Hỗ trợ giá thuê bằng quy định tại điểm a khoản này thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 23/12/2018.

PHÒNG BẠN ĐỌC