Hưởng tiếp lương hưu khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp

Cập nhật, 05:12, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

Xin hỏi, trường hợp người xuất cảnh trái phép bị dừng hưởng lương hưu thì khi người đó trở về có được tiếp tục hưởng lương hưu hay không?

Nguyễn Văn Khoa (Bình Tân)

Trả lời: Điều 64 Luật BHXH năm 2014 quy định người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau: xuất cảnh trái phép; bị tòa án tuyên bố là mất tích; có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lãnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.

Cơ quan BHXH khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan BHXH phải ra quyết định giải quyết hưởng; trường hợp quyết định chấm dứt hưởng BHXH thì phải nêu rõ lý do.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người xuất cảnh trái phép khi trở về định cư hợp pháp thì được tiếp tục hưởng lương hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC