Chồng muốn bán xe máy phải có sự đồng ý của vợ?

Cập nhật, 06:04, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Xin cho biết, trường hợp chồng muốn bán xe máy phải có sự đồng ý của vợ, như vậy có đúng không? Khi đi công chứng hợp đồng mua bán xe thì cần phải có cả vợ chồng không?

Nguyễn Ngọc Minh (Long Hồ)

Trả lời: Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 35 luật này cũng quy định việc chiếm hữu, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau: bất động sản; động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Căn cứ quy định trên, khi xe máy là tài sản chung của vợ chồng và một trong hai bên vợ hoặc chồng muốn định đoạt (bán) xe thì về nguyên tắc phải có sự thỏa thuận đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

Pháp luật quy định ràng buộc như vậy để không gặp phải vướng mắc nếu sau này vợ chồng rơi vào trường hợp cần chia tài sản chung.

Quy định là vậy nhưng pháp luật vẫn tạo điều kiện cho vợ hoặc chồng không nhất thiết phải cùng đi công chứng hợp đồng mua bán xe.

Cụ thể, khoản 2 Điều 24 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

Như vậy, nếu người vợ làm văn bản ủy quyền hợp lệ đồng ý cho người chồng bán xe thì khi đi công chứng hợp đồng mua bán xe không cần người vợ đi cùng.

PHÒNG BẠN ĐỌC