Cha mẹ cho con đất phải làm thủ tục gì?

Cập nhật, 05:59, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Cha mẹ tôi sinh được 4 người con, nay ông bà đã già nên muốn chia mảnh đất đang ở cho anh em chúng tôi. Xin hỏi, trường hợp này phải làm thủ tục như thế nào?

Lê Văn Dương (Long Hồ)

Trả lời: Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ); góp vốn bằng QSDĐ khi có các điều kiện sau:

Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của luật này; đất không có tranh chấp; QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ quy định trên, thì người được quyền tặng cho QSDĐ phải là người sử dụng đất hợp pháp được Nhà nước công nhận thể hiện trong giấy chứng nhận QSDĐ.

Nếu tài sản đó là tài sản chung của cha mẹ bạn (hình thành trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ bạn hoặc do cha mẹ bạn được tặng cho chung, thừa kế chung) thì cha và mẹ bạn có quyền quyết định tặng cho thửa đất đó.

Việc tặng, cho QSDĐ phải được lập thành văn bản có công chứng và thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai tại văn phòng đăng ký QSDĐ.

PHÒNG BẠN ĐỌC