Làm việc trong môi trường độc hại có được nghỉ hưu sớm so với quy định?

Cập nhật, 05:37, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Tôi công tác trong ngành y tế từ năm 1992 đến nay và được hưởng chế độ phụ cấp độc hại theo quy định của Bộ Y tế. Vậy, khi tôi trên 50 tuổi và có ít nhất 15 năm làm việc trong môi trường độc hại thì có được nghỉ hưu sớm hay không?

Nguyễn Hồng Nhung (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 54 Luật BHXH quy định người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc trường hợp là nữ từ đủ 20 năm đóng BHXH đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Căn cứ quy định trên, bạn có thời gian làm việc từ năm 1992 đến nay, nếu có đủ 15 năm làm công việc độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì đủ điều kiện nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH.

PHÒNG BẠN ĐỌC