Trình tự khiếu nại quyết định hành chính

Cập nhật, 08:56, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tôi muốn khiếu nại. Xin hỏi, trình tự khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào?

Trần Phương Thanh (Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2012 thì khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

PHÒNG BẠN ĐỌC