Vợ liệt sĩ tái giá khi chết có được hưởng mai táng phí?

Cập nhật, 19:00, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)

Ông Trần Văn Năm (ngụ TP Vĩnh Long) hỏi: Mẹ tôi là vợ liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ. Khi mẹ tôi chết, tôi có làm hồ sơ xin chế độ mai táng phí nhưng không được? Cho tôi hỏi vợ liệt sĩ đã tái giá khi chết có được hưởng trợ cấp mai táng không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân của liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

Thân nhân của 2 liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 2 lần mức chuẩn.

Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 1 lần mức chuẩn.

Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi.

Thời điểm hưởng: Người hy sinh từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh; người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 1/1/2013; con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được UBND cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

Như vậy, theo quy định trên thì vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống được UBND cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định. Ngoài ra, hiện nay chưa có quy định nào bổ sung thêm các chế độ khác cho đối tượng này như mai táng phí hay cấp thẻ BHYT.

PHÒNG BẠN ĐỌC