Phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

Người nghèo được chính quyền địa phương xét cho mua đất xây dựng nhà theo hình thức trả chậm, trường hợp này người được mua đất trả chậm có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ngay không hay khi trả đủ tiền rồi mới được cấp giấy chứng nhận QSDĐ?

Phan Thu Dung (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ khi có giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng QSDĐ trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng QSDĐ đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của luật này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người sử dụng đất được mua trả chậm thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

PHÒNG BẠN ĐỌC