Nợ riêng của vợ, chồng khi ly hôn việc trả nợ được giải quyết như thế nào?

Cập nhật, 14:37, Thứ Ba, 30/10/2018 (GMT+7)

Trường hợp, trong khi sống chung với nhau người vợ hoặc người chồng có vay một số nợ. Vậy khi ly hôn việc trả nợ được giải quyết như thế nào?

Lê Văn Nghiệp

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp vợ chồng ly hôn có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản đối với người thứ ba thì áp dụng quy định tại các Điều 27, 37 và 45 của luật này và quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết. Cụ thể là:

Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 27 luật này quy định vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các Điều 24, 25 và 26 của luật này và chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của luật này.

Điều 45 luật này quy định vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản đó là: Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn; nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của luật này; nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

PHÒNG BẠN ĐỌC