Giải quyết trường hợp tài sản của người phải thi hành án có tranh chấp

Cập nhật, 06:19, Thứ Tư, 01/08/2018 (GMT+7)

Xin hỏi, tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp phần tài sản đó, thì việc thi hành án được thực hiện như thế nào?

Lê Thị Thảo (Trà Ôn)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 75 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án mà có người khác tranh chấp thì chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp khởi kiện tại tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện tại tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì chấp hành viên xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của luật này.

Trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án để yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà người được thi hành án không yêu cầu thì chấp hành viên yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ có liên quan đến giao dịch đó.

Trường hợp chấp hành viên yêu cầu tòa án giải quyết các việc quy định tại khoản 1 Điều 74 của luật này và khoản 1, khoản 2 điều này để thi hành án thì không phải chịu án phí, lệ phí tòa án.

PHÒNG BẠN ĐỌC