Điều kiện được tha tù trước thời hạn

Cập nhật, 05:19, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

Tôi có người thân đang bị tù. Vì vậy, tôi muốn biết quy định về điều kiện được tha tù trước thời hạn là như thế nào?

Huỳnh Thị Mỹ Hà (Long Hồ)

Trả lời: Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện thì người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng,

tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ luật Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự;

có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

PHÒNG BẠN ĐỌC