Điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc

Cập nhật, 05:53, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

Được biết, từ tháng 7/2018, cán bộ, công chức, viên chức… được tăng mức lương tối thiểu. Vậy đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu thì trợ cấp có được tăng không?

Nguyễn Văn Hai (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, thì từ ngày 1/7/2018, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018.

Đối tượng áp dụng là cán bộ xã- phường- thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2018 của các đối tượng được tính như sau = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2018 x 1.0692.

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đ/tháng; phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã là 1.910.000 đ/tháng;

Các chức danh còn lại là 1.768.000 đ/tháng.

PHÒNG BẠN ĐỌC