Có quyền xin giám định lại thương tật không?

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

Tôi bị đánh, kết quả giám định thương tật của tôi là 22%. Tôi bị đánh rất nặng nhưng với kết luận trên là quá thấp. Xin hỏi, tôi có được xin giám định lại không?

Dương Văn Tính (Trà Ôn)

Trả lời: Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định

Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án;

tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó; nguyên nhân chết người; tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động;

chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ; mức độ ô nhiễm môi trường.

Việc giám định lại được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 211 Bộ luật Tố tụng hình sự

Việc giám định lại được thực hiện khi có nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không chính xác. Việc giám định lại phải do người giám định khác thực hiện.

Cơ quan trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng quyết định việc trưng cầu giám định lại.

Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.

PHÒNG BẠN ĐỌC