Có được thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài, khi đã có GPXD?

Cập nhật, 10:31, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Sau khi có thiết kế xây dựng và đã được cấp giấy phép xây dựng (GPXD), nhưng gia đình thấy mặt ngoài của căn nhà không đẹp, nên muốn thay đổi thiết kế. Chủ đầu tư muốn thay đổi như vậy có được không, nếu được thì phải làm thủ tục như thế nào?

Dương Minh Toàn (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh GPXD:

Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh GPXD gồm: đơn đề nghị điều chỉnh GPXD; bản chính GPXD đã được cấp; bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp GPXD;

báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

PHÒNG BẠN ĐỌC