Các trường hợp không được xử lý kỷ luật đối với người lao động

Cập nhật, 14:26, Thứ Ba, 24/07/2018 (GMT+7)

Xin cho biết, trường hợp nào thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động?

Lê Thị Hiền

(Tam Bình)

Trả lời:

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau: nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật Lao động; lao động nữ có thai, nghỉ thai sản, người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

PHÒNG BẠN ĐỌC