Lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản và công chứng

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)

Trước khi chết, cha mẹ tôi có lập di chúc để chia tài sản cho các con. Nay ông bà chết, chúng tôi lấy bản di chúc trên để chia phần di sản. Tuy nhiên, trong bản di chúc cha mẹ tôi không nói rõ phần di sản được hưởng của từng người con. Vậy trường hợp này chúng tôi phải làm sao để chia di sản của cha mẹ tôi để lại?

Lê Hữu Phúc (Bình Tân)

Trả lời: Khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng quy định công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh QSDĐ, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản di chúc.

Theo quy định trên, trường hợp trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì các thành viên trong gia đình phải thỏa thuận phân chia di sản, lập thành văn bản và yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

PHÒNG BẠN ĐỌC