Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Cập nhật, 05:51, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)

Tôi đang thất nghiệp, muốn đi học nghề để tìm việc làm nhưng gia đình quá khó khăn, nghe nói Nhà nước có hỗ trợ tiền học nghề. Vậy phải làm thế nào để được hỗ trợ học nghề?

Võ Thành Tài (Mang Thít)

Trả lời: Điều 55 Luật Việc làm quy định người lao động được hỗ trợ học nghề quy định tại khoản 1 Điều 43 của luật này (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau:

Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của luật này (chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc; đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của luật này; chưa tìm được việc sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC