Phản hồi đơn của ông Nguyễn Hoàng Đáng

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hoàng Đáng, ngụ ấp Bình Hòa II, xã Hòa Tịnh- Mang Thít khiếu nại: Ngày 10/4/2001 ông Huỳnh Quốc Sơn (Trưởng ấp An Hòa, xã Mỹ An- Mang Thít) và ông Cù Ngọc Minh (Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An) đến gặp tôi và hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thi công công trình đê bao ấp An Hòa.

Theo hợp đồng thì bên tôi thi công bằng gàu cạp đất, giá mỗi gàu là 3.000đ.

Khi thi công, UBND xã Mỹ An sẽ thanh toán cho tôi 40% giá trị công trình và đến khi công trình hoàn thành thì sẽ trả đủ.

Tôi đã tiến hành thi công và đã hoàn thành công trình với tổng số 31.877 gàu cạp đất, thành tiền là 95.631.000đ.

Ngày 20/10/2001, nghiệm thu công trình bên tôi đã hoàn thành đúng theo yêu cầu, nhưng UBND xã không thực hiện đúng như thỏa thuận, chỉ thanh toán cho tôi 45.915.000đ, UBND xã còn nợ tôi 49.716.000đ.

Tôi đã nhiều lần liên hệ với UBND xã Mỹ An, nhưng cứ hẹn mãi, nên năm 2016 tôi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu giải quyết và đến nay tôi vẫn chưa được thanh toán số tiền trên.

Vì vậy, tôi yêu cầu UBND xã Mỹ An phải trả cho tôi số tiền còn thiếu theo hợp đồng và tôi cũng yêu cầu tính lãi suất quá hạn trong thời gian chậm trả cho tôi.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Mỹ An và được trả lời như sau:

Ngày 10/4/2001, Ban nhân dân ấp An Hòa (xã Mỹ An) ký hợp đồng thi công công trình, do ông Huỳnh Quốc Sơn- Trưởng Ban nhân dân ấp An Hòa- đại diện ký kết với đơn vị thi công và công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 20/10/2001.

Ngày 20/10/2001, đại diện ấp An Hòa đã thanh toán cho đơn vị thi công số tiền 45.915.000đ và sau đó ấp thu thêm và đã thanh toán cho ông tiếp tục, nhưng hiện nay không còn chứng từ thanh toán vì năm 2010 ông Huỳnh Quốc Sơn chết không giao lại giấy tờ nên hiện nay tất cả giấy tờ đều thất lạc (chứng từ giao tiền và danh sách thu tiền của dân).

Trước sự việc trên, UBND xã thành lập đoàn công tác xuống ấp, tổ chức họp dân thu tiền đầu công để thanh toán tiền hợp đồng thi công cho ông.

Tuy nhiên, do không còn danh sách thu tiền trước đây nên không xác định được hộ nào đã thực hiện và hộ nào chưa thực hiện nên không thu được.

Ngày 17/4/2017, UBND xã Mỹ An phối hợp với ấp An Hòa, tổ chức họp dân để tiếp tục triển khai việc thu tiền đầu công để thanh toán tiền cho đơn vị thi công, tại các cuộc họp dân, bà con có ý kiến như sau: Danh sách thu tiền của dân bị thất lạc nên không xác định được hộ còn nợ;

không xác định số tiền mà ông Huỳnh Quốc Sơn đã thanh toán cho ông những lần sau đó. Mặt khác, vào năm 2004, Nhà nước đầu tư kiên cố công trình giao thông nông thôn kết hợp thủy lợi nội đồng tại ấp An Hòa để phục vụ đi lại, giao lưu hàng hóa và sản xuất cho nhân dân trong khu vực, do đó nhân dân cho rằng đang sử dụng công trình do Nhà nước đầu tư, tuy vậy nhưng bà con cũng đều thống nhất sẽ trả số nợ gốc cho ông, không trả phần tiền lãi như theo yêu cầu của ông, với hình thức trả dần hàng năm từ nguồn thu trên máy cắt và máy xới cho đến khi hết nợ gốc.

PHÒNG BẠN ĐỌC