Trợ cấp tiền tuất đối với con liệt sĩ?

Cập nhật, 13:34, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Tôi là con liệt sĩ năm nay 63 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn vậy tôi có được xem xét hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ không?

Lê Văn Cường

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì con đã hết tuổi lao động của liệt sĩ được trợ cấp tiền tuất hàng tháng nếu bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

Trường hợp con liệt sĩ đã hết tuổi lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không bị khuyết tật nặng thì không được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

PHÒNG BẠN ĐỌC