Tiền lương làm việc vào ban đêm

Cập nhật, 08:54, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả lương làm đêm như thế nào? Giờ làm việc vào ban đêm được tính vào thời gian nào?

Nguyễn Hữu Đức

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban đêm.

Giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

PHÒNG BẠN ĐỌC