Chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật, khi nào?

Cập nhật, 14:05, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào thì người khởi kiện chưa có đủ điều kiện để khởi kiện?

Nguyễn Ngọc Hân

(Tam Bình)

Trả lời:

Điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Chưa đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó.

Để thực hiện quy định này, Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thì chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật là trường hợp pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó.

PHÒNG BẠN ĐỌC