Bệnh ung thư có được hưởng BHXH một lần?

Cập nhật, 16:02, Thứ Năm, 25/01/2018 (GMT+7)

Trường hợp người lao động có tham gia BHXH mà bị bệnh ung thư thì có được hưởng BHXH một lần không? Nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu?

Võ Văn Tính

(Tam Bình)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của luật này mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; ra nước ngoài định cư; người đang mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Về mức hưởng BHXH một lần:

Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều này.

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì người lao động có tham gia BHXH nếu bị bệnh ung thư sẽ được hưởng BHXH một lần, mức hưởng như quy định trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC