Tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện nay

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Hiện nay, người có thu nhập như thế nào thì được xác nhận là hộ nghèo và hộ cận nghèo để được hưởng chính sách?

Võ Thành An (Vũng Liêm)

Trả lời: Theo Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020.

Khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ đáp ứng tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000đ trở xuống; có thu nhập đầu người/tháng trên 700.000đ đến 1.000.000đ và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị, là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000đ đến 1.300.000đ và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực nông thôn, hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000đ đến 1.000.000đ và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000đ đến 1.300.000đ và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

PHÒNG BẠN ĐỌC