Vợ có chồng khác thì được hưởng thừa kế của chồng không?

Cập nhật, 06:08, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)

Chồng chết không để lại di chúc, vợ có chồng khác. Trường hợp này người vợ có được hưởng thừa kế của chồng cũ không? Thời hiệu chia thừa kế?

Trương Hồng Yến (Trà Ôn)

Trả lời: Chồng chết không để lại di chúc thì theo quy định tại Điều 650 và Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, phần tài sản của người chồng để lại sẽ được chia cho những người thừa kế theo pháp luật gồm cha mẹ, vợ và các con.

Dù hiện tại người vợ đã kết hôn với người khác nhưng tại thời điểm chồng chết, vẫn có quan hệ vợ chồng, vì vậy theo quy định trên, vợ cũng là một trong những người thừa kế và có quyền được nhận một phần tài sản mà chồng để lại.

Về thời hiệu thừa kế, theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau: Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của bộ luật này; di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

PHÒNG BẠN ĐỌC