Gia đình có thể xin đưa trẻ vị thành niên hư hỏng vào trường giáo dưỡng?

Cập nhật, 05:35, Thứ Tư, 01/11/2017 (GMT+7)

Trường hợp trẻ vị thành niên hư hỏng, bỏ học thì gia đình có thể làm đơn xin đưa vào trường giáo dưỡng được không?

Lê Thị Mai (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2014 thì biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng như:

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã- phường- thị trấn.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có 2 lần trở lên trong 6 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã- phường- thị trấn.

Cũng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2014 thì việc đưa các đối tượng trên vào trường giáo dưỡng phải có quyết định của tòa án và tuân theo trình tự, thủ tục luật định chặt chẽ.

Căn cứ quy định trên, gia đình không có quyền tự ý đưa trẻ vị thành niên hư hỏng vào trường giáo dưỡng.

PHÒNG BẠN ĐỌC