Hành vi xâm phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh, được xử lý ra sao?

Cập nhật, 05:45, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Bạn trai cũ của tôi liên tục đăng hình ảnh của tôi. Tôi đã nhiều lần nói không cho phép nhưng anh ấy vẫn cố ý đăng. Trường hợp này tôi phải làm gì?

Phan Thị Chi (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh:

Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng.

Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì đối với hành vi vi phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh là vi phạm pháp luật dân sự. Trường hợp này bạn có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

PHÒNG BẠN ĐỌC