Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai

Cập nhật, 06:10, Thứ Sáu, 12/05/2017 (GMT+7)

Theo quy định hiện nay thì thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu?

Huỳnh Văn Nghiệp (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về thi hành Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai:

Hòa giải tranh chấp đất đai không quá 45 ngày; giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện không quá 45 ngày; giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh không quá 60 ngày; giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường là không quá 90 ngày; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai không quá 30 ngày.

Thời gian quy định tại các khoản 1, 2, 3 điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo quy định tại điều này.

PHÒNG BẠN ĐỌC