Trình tự giải quyết tranh chấp về xây dựng

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 16/03/2017 (GMT+7)

Xin cho biết, trong xây dựng có xảy ra tranh chấp thì trình tự giải quyết được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Văn Nghĩa (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì việc giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình được tiến hành theo trình tự: tự thương lượng giữa các bên có tranh chấp; lựa chọn, thỏa thuận và thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây dựng và đề xuất giải pháp khắc phục; khởi kiện và giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tiến hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

PHÒNG BẠN ĐỌC