Mức phụ cấp đối với chức danh Thanh tra nhân dân ấp- khóm

Cập nhật, 05:26, Thứ Sáu, 31/03/2017 (GMT+7)

Đỗ Minh Cường ngụ Vĩnh Long hỏi: Chức danh Trưởng ban nhân dân ấp- khóm nhiệm kỳ 2017- 2019 có được hưởng phụ cấp không?

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long được trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã- phường- thị trấn và ấp- khóm.

Theo đó, quy định về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp:

Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định với 5 mức cụ thể như sau:

Mức 1.75/tháng nhân với mức lương cơ sở đối với 4 chức danh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Tuyên giáo; Tổ chức Đảng- Văn phòng Đảng ủy; Khối vận.

Mức phụ cấp 1.48/tháng nhân với mức lương cơ sở đối với 2 chức danh: Phó trưởng Công an xã (nơi chưa có lực lượng công an chính quy); Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

Mức phụ cấp 1.44/tháng nhân với mức lương cơ sở đối với 4 chức danh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã (2 phó); Truyền thanh- Nhà văn hóa.

Mức phụ cấp 1.27/tháng nhân với mức lương cơ sở đối với 4 chức danh: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

Mức phụ cấp 1.10/tháng nhân với mức lương cơ sở đối với 4 chức danh: Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Khuyến học; Thanh tra nhân dân; Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Như vậy, đối với chức danh Thanh tra nhân dân được hưởng chế độ phụ cấp là 1.10/tháng nhân với mức lương cơ sở.

PHÒNG BẠN ĐỌC