Chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe

Cập nhật, 04:45, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Giấy bán, cho tặng xe có thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký không?

Dương Hoàng Nam (Long Hồ)

Trả lời: Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định những giấy tờ không được chứng thực chữ ký gồm giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d khoản 4 Điều 24 của nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Căn cứ các quy định trên thì giấy bán xe, tặng cho xe là loại văn bản có nội dung là hợp đồng bởi trong văn bản có sự thảo luận về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền sở hữu của chiếc xe. Do đó loại giấy tờ này không được chứng thực.

PHÒNG BẠN ĐỌC