Ban Quản lý chợ Phước Thọ

Tổ chức quản lý, sắp xếp các hộ mua bán trong chợ

Cập nhật, 06:14, Thứ Tư, 08/03/2017 (GMT+7)

Một bạn đọc ngụ Phường 8- TP Vĩnh Long phản ánh về việc Ban Quản lý chợ Phước Thọ (Phường 8- TP Vĩnh Long) tổ chức bãi giữ xe ở khu vực mà trước đó giải tỏa để trả lại mặt bằng với giá giữ xe máy là 2.000 đ/chiếc, xe đạp là 1.000 đ/chiếc, thấp hơn giá quy định, trong khi đó tất cả các bãi giữ xe trong chợ Phước Thọ phải đóng thuế môn bài và thuế hàng tháng đầy đủ, giữ xe theo giá thống nhất là xe máy 3.000 đ/chiếc, xe đạp điện 2.000 đ/chiếc, xe đạp 1.000 đ/chiếc (theo nghị quyết của HĐND tỉnh).

Trước sự việc trên, rất mong Ban Quản lý chợ Phước Thọ niêm yết giá đúng như những hộ kinh doanh chúng tôi để có sự cạnh tranh công bằng.

Sau khi nhận được thư bạn, chúng tôi đã liên hệ với Ban Quản lý chợ Phước Thọ và được trả lời như sau:

Về việc Ban Quản lý chợ Phước Thọ tổ chức bãi giữ xe trên mặt bằng trước đó đã giải tỏa như đã phản ánh, chúng tôi xin trả lời là đây không phải là giải tỏa vì các hộ kinh doanh lấn chiếm mặt bằng mà giải tỏa để sắp xếp các hộ mua bán trong chợ theo chỉ đạo của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, ngày 17/7/2015, Sở Công thương có Công văn số 1051/SCT-QLTM về việc tổ chức quản lý, sắp xếp các hộ mua bán tại các điểm chợ.

Cụ thể là sắp xếp các hộ mua bán theo ngành hàng tại các chợ, ưu tiên bố trí sắp xếp các điểm mua bán nông sản, thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn. Tổ chức sắp xếp lại các hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh chưa đúng ngành hàng trong phương án đã được phê duyệt.

Về việc giữ xe thấp hơn giá quy định là vì, chợ Phước Thọ gần các trường học, nên người đi chợ có nhu cầu gửi xe đa số là học sinh, sinh viên và những tiểu thương mua bán trong chợ có nhu cầu gửi xe, nên với giá giữ xe 2.000 đ/xe đạp, 3.000 đ/xe máy là rất cao so với sinh viên, vì vậy đã xảy ra tình trạng mua bán ế ẩm kéo dài của chợ.

Trước tình hình trên, với chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý chợ là được khai thác, bố trí mặt bằng nên đã xin ý kiến UBND Phường 8, TP Vĩnh Long và chúng tôi đã tổ chức bãi giữ xe với giá như trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC