Bạn cần biết

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cập nhật, 15:41, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Nếu tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục thì được hưởng những quyền lợi gì? Tôi có người anh đã tham gia BHYT 5 năm liên tục nhưng trên thẻ BHYT không có thể hiện điều đó thì phải làm sao?

B.V.T. (Vũng Liêm)

Trả lời:

Khi đóng BHYT đủ 5 năm liên tục (đối tượng cùng chi trả 20%) sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.300.000đ), tương đương 7.800.000đ.

Nếu trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nhưng thẻ BHYT không có thông tin về thời điểm 5 năm liên tục hoặc thông tin bị sai, người tham gia báo với đơn vị quản lý; Đại lý thu BHYT hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH (nơi cấp thẻ BHYT) để được đổi lại thẻ BHYT.

BT