Đóng BHYT 12 năm học phổ thông có được hưởng BHYT 5 năm liên tục?

Cập nhật, 15:46, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Bạn đọc hỏi: Con tôi đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm học lớp 1 đến lớp 12, sau khi tốt nghiệp đi học nghề tại Hà Nội mua BHYT có được tính BHYT liên tục 5 năm không?

Khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định từ ngày 1/1/2015, các trường hợp có thẻ Bảo hiểm y tế đã tham gia Bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia Bảo hiểm y tế không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Thời điểm 5 năm liên tục được xác định dựa trên số tháng con bạn đã tham gia BHYT và quá trình tham gia BHYT phải liên tục đủ 5 năm. Như vậy, trong quá trình con bạn tham gia BHYT từ năm lớp 1 đến lớp 12 liên tục và không có thời gian ngắt quãng thì sẽ được tính BHYT liên tục 5 năm.

Theo TTXVN/Tin Tức